ENGLISH     DEUTSCH     FRANÇAIS     ESPAÑOL    


FIABCI-Netherlands

FIABCI Chapter Profile Page.

Contact Information
Address
P.O Box 40
Zwolle
NL-8000 AA
Phone
+31 85-888 28 38
Email
info@fiabcinederland.nl
Description

Dé toonaangevende wereldorganisatie voor onroerend goed professionals

FIABCI is de Internationale Vastgoed Federatie, opgericht in 1948, en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een paraplu-netwerk dat een breed scala disciplines omvat op het gebied van onroerend goed. Onder de leden zijn internationaal 40 verschillende beroepen in vastgoed, waaronder onder andere:

makelaars, vastgoedmanagers, taxateurs, vastgoedadviseurs, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, fiscalisten, financiers, advocaten, notarissen, accountants, juristen, praktiserend of in opleiding, alsmede opleidingsinstituten.

Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Parijs. Daarnaast bevindt zich in elk van de aangesloten landen een zogeheten ‘ chapter’. Deze afdelingen worden gekenmerkt door een eigen identiteit en een vrij zelfstandig karakter. Het secretariaat van het Nederlandse chapter is gevestigd in Zwolle, telefoon 085-888 28 38, email info@fiabcinederland.nl

Met 2500 individuele leden in 65 landen op 5 continenten enerzijds en 75 bracnhe- en beroepsorganisaties en 65 opleidingsinstituten van alle beroepsgroepen in de vastgoedsector is FIABCI de meest representatieve organisatie in de vastgoedsector van de wereld en heeft een speciale adviesfunctie bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en daardoor een actieve samenwerking met UN-Habitat.

De vier Wereldraden (Vastgoedmanagers, Makelaars, Ontwikkelaars & Beleggers en overige Deskundigen) vertegenwoordigen alle vastgoedcategorieën, van commercieel vastgoed en woningen tot agrarisch en recreatief vastgoed. Wereldwijd vertegenwoordigt FIABCI vastgoedprofessionals in de regio’s Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Asia Pacific en Europa.

Bevordering van zakelijke contacten

FIABCI is het enige onroerend goed platform ter wereld waarbij een combinatie van persoonlijke en zakelijke contacten centraal staat. Enerzijds om internationale transacties te bevorderen, anderzijds om een grensverleggend kader te scheppen waarbinnen internationaal de horizon kan worden verbreed.

Uitbreiding kennis en praktijkervaring

Voor leden, hun medewerkers en gezinsleden kan FIABCI stageplaatsen en internationale opleidingen op onroerend goed gebied verzorgen. FIABCI onderhoudt namelijk wereldwijd uitstekende contacten met bedrijven, universiteiten, en opleidingsinstituten, gespecialiseerd op onroerend goed gebied.

Young Members Group

Voor jonge onroerend goed professionals tot 35 jaar is de FIABCI Yong Members Group opgericht. Deze groep organiseert speciale evenementen en heeft een lagere contributie.

Evenementen

Regionale evenementen én het jaarlijkse Wereldcongres worden door FIABCI georganiseerd met fantastische sprekers en uiteenlopende, actuele onderwerpen over vastgoedvraagstukken.

Wat biedt FIABCI de vastgoed professional

Eigen bijeenkomsten in Nederland, al dan niet in samenwerking met andere netwerkorganisaties op vastgoedgebied
wereldwijd contacten met onroerend goed organisaties en vastgoed professionals
jaarlijks congressen en andere evenementen, op nationaal als internationaal niveau
FIABCI University en internationale praktijk uitwisseling door middel van stages
Prix d’Excellence Awards
online uitwisseling van aanbod tussen professionals middels ProxioPro
speciale evenementen voor jonge beroepsbeoefenaren (tot 35 jaar)

Regionale studiedagen

Deze internationale congressen waar met name specifieke regionale onroerend goed aspecten aan de orde komen, worden jaarlijks georganiseerd in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Amerika en de Pacific.

Netwerken

Ter bevordering van o.a. het leggen van individuele contacten organiseert FIABCI elk jaar een wereldcongress dat door vele leden en niet-leden wordt bezocht. Deze congressen worden altijd gehouden in voorname, interessante wereldsteden. Daarnaast vindt er periodiek in Europa ook een Europees congres plaats, zoals ook de andere werelddelen hun eigen regionale congressen hebben. Leden hebben toegang tot alle onder de FIABCI-paraplu georganiseerde evenementen. Daarnaast organiseert FIABCI regionale studiedagen, seminars en handelsmissies en neemt het deel aan vastgoed beurzen zoals jaarijks MIPIM in Cannes, waar FIABCI-leden als enigen tegen een zeer riante korting op de entree genieten. FIABCI brengt u zowel toegang tot voor anderen gesloten markten als op plaatsen die voor anderen gesloten zijn. Het ontvangende land bij onze congressen zorgt jaarlijks bijvoorbeeld bij de opening van het congres voor herinneringen die u uw levenlang niet zult vergeten. Kortom FIABCI biedt de vastgoed professional een uitstekende gelegenheid om een internationaal netwerk op te bouwen.

Nederlandse ‘chapter’ activiteiten

FIABCI Nederland verstevigt de banden tussen haar eigen leden en die in het buitenland nog eens extra door ledenbijeenkomsten, excursies en andere evenementen. De noodzakelijke ontspanning wordt daarbij zeker niet vergeten. Om ook onze eigen blik te verbreden en waar kan het netwerk te vergroten, werken wij daarbij samen met andere vastgoednetwerken.

Directory, logo en websites

Alle leden krijgen gratis de beschikking over de ‘Directory’, een handboek dat jaarlijks aan de leden wordt toegezonden. Hierin vindt u naast algemene informatie alle adressen en gegevens van aangesloten leden en organisaties.

Het FIABCI logo geeft uw onderneming een zichtbare extra dimensie op het gebied van internationale dienstverlening in de onroerend goed sector. Op de FIABCI website, www.fiabci.org, vindt u veel informatie over onze organisatie op internationaal gebied en op www.fiabci.nl op nationaal gebied. Ook kunnen de leden gebruik maken van vele beschikbare communicatie mogelijkheden zoals Webinars en het Members Only Web Portal.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die zich professioneel bezighoudt of bezig gaat houden met onroerend goed en daarbij met goede naam en faam bekend is en er dienomtrent geen bezwaren zijn tegen uw lidmaatschap. Afhankelijk van uw leeftijd kunt u lid worden van FIABCI of de FIABCI Young Members Group. Dit laatste met een korting op de contributiebijdrage. Ook kennen wij speciale studenten lidmaatschappen. Neemt u contact op met ons secretariaat en wij stellen de aanvraagprocedure in werking. Mocht u nog vragen hebben, ons secretariaat staat daarvoor tot uw beschikking.

FIABCI Nederland
Eekwal 31 | 8011 LB Zwolle
Postbus 40 | 8000 AA Zwolle
T: 085-888 28 38
E: info@fiabcinederland.nl
http://www.fiabci.nl | http://www.fiabci.org | Facebook: fiabci.nederland
KvK: 40530378

English:

FIABCI, the International Real Estate Federation, is a business network of real estate professionals worldwide. FIABCI provides access and opportunity for real estate professionals interested in gaining knowledge, sharing information and conducting international business with each other. With members in 65 countries, including 100 Professional Associations, 65 Academic Institutions and 3000 individual members from all professions of the real estate sector, FIABCI is the most representative organisation of the real estate industry in the world and holds special consultative status with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations.

FIABCI Netherlands is the Dutch chapter of FIABCI and consists of brokers/agents, appraisers, real estate managers, investors, lawyers, tax advisors, notary’s, architects, project developers, consultants, insurers, urban planners, but also academic institutions.

The four World Councils (Managers, Brokers, Developers & Investors and Experts) represent all types of properties, commercial and residential to rural and leisure real estate, and and all real estate disciplines. Worldwide FIABCI represents real estate professionals in the regions Africa, North and South America, Asia Pacific and Europe.

FIABCI is about networking, marketing and education. FIABCI organizes at least two international real estate congresses a year, proposes international real estate certification in cooperation with FIABCI’s Academic Members ánd organizes the prestigious FIABCI Prix d’Excellence. FIABCI is a special consultant with NGO status to the Economic and Social Council of the United Nations Organisation (ECOSOC). It has five official languages: English, French German, Japanese and Spanish.

Executives
Name A.H.J.J. (Fons) Van de Voordt
Position Secretary General
Email ahjjvandevoordt@gmail.com
Gender male
Name M.J.A.M.J. Vilsteren
Position Treasurer
Email info@degraafvanvilsteren.nl
Gender male
Principal Members
Academic Members
Fontys Hogeschool University of Professional Education

View Details
Get involved in FIABCI Committees

Committee participation is open to all members of FIABCI. For further information on how to become an active member, contact the Secretariat at info@fiabci.org.